logo האשה בשואה
 
     
 
ביבליוגרפיה תמונות ספרים יצירה יחידות לימוד שארית הפליטה במחנה בגטו
 
     
   
     
 

הרוח שגברה על הדרקון

בניש פרל
הוצאת פלדהיים, ירושלים - ניו יורק תשנ"ד (1993), 408 עמ'

הרוח שגברה על הדרקון

בתקופה הקשה של מלחמת העולם השנייה מתגייסות פרל בניש וחברותיה, תלמידותיה של שרה שנירר מ"בית יעקב". הן ממשיכות את דרכה של שרה שנירר, ומגשימות את צוואתה הרוחנית לאהבת חסד ומסירות לתורה. בכוח האמונה ואחוות החברות הן מסייעות לכל נצרך במזון, בהצלה ממאסר ובסעד רוחני. את מעשיהן, הרבים מספור, הן עושות בכל מקום: בגטו, במחנות העבודה ובמחנות ההשמדה. במרבית המקרים הן מסתכנות בעונשים כבדים ואף במוות, כדי להציל את הזקוקים לכך.
לאחר השחרור מעולם של הנאצים הן ממשיכות במתן סעד גופני ורוחני לניצולים הרבים, תוך ויתור, לעתים, על צרכיהן הפרטיים

 
 
 
 
במשפחה
 
הצלה ומסתור
 
נתינה וסעד
 
קיום מצוות
 
 
 
 
|