זכור - אמונה בימי השואה

חומרי למידה

הפקות מיוחדות


<< חזרה להפקות מיוחדות

קורות השואה במבואות לספרות הרבנית


סיפוריהם של רבנים ניצולי שואה
הצורך לתעד ולספר את קורות השואה מצא לו אפיקים שונים, המהווים בסיס לחקר התקופה ולשימור זיכרונה. מאגר זה אוצר את סיפוריהם של רבנים ניצולי שואה, אשר העלו את זיכרונותיהם והגותם על השואה לא כיצירה בפני עצמה, אלא כמבוא לספר קודש שכתבו (ספרי הלכה, דרוש, מחשבה ופרשנות).

המבואות כתובים בזיקה אל הספר, אך גם עומדים בפני עצמם.
מטבע הדברים, הזיכרונות בספרות המבואות שונים זה מזה בעושרם ובערכם ההיסטוריוגרפי, אולם הם ניחנו במאפיינים משותפים בולטים במבנה, בתוכן ובסגנון.
בכל אחד מאלו יש ביטוי מיוחד לקרקע גידולם החברתי והתרבותי של המחברים, הניכר בסגנון הכתיבה, המרובה בדרך כלל בפסוקים, בדרשות ובאסוציאציות מן המקורות.
רוב הכותבים באים מרובד חברתי דומה, מקרב העילית הרוחנית של החברה האורתודוקסית, רבנים, תלמידי חכמים ומנהיגים, שזכו להוציא לאור ספר תורני מפרי הגותם. משום כך יש לראות ביצירתם קורפוס מיוחד בתוך ספרות הזיכרונות המגוונת המצויה בידינו כיום, ונוצרת אפשרות להשוות בין סוגי הכתיבה שהם מייצגים.

במהלך בניית המאגר אותרו והוקלדו עשרות מבואות לספרים הכוללים אוטוביוגרפיה של המחבר ניצול השואה. נבנתה מערכת חיפוש שתכליתה לסייע באיתור חומרים בעזרת קטגוריות כגון אישים, מקומות, נושאים ותת-נושאים בהיסטוריה ובהגות. נכתבו ביוגרפיות של המחברים ותקצירים של המבואות.

בראש הפרויקט עומדת הרבנית אסתר פרבשטיין, וד"ר נתי כהן הוא היועץ האקדמי שלו.


ניתן לרכוש את חומרי הלמידה גם בחנות "מכללון": 02-6750991.

לרכישה


© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016