זכור - אמונה בימי השואה

חומרי למידה

ערכות לימוד


<< חזרה לערכות לימוד

קינות על השואה

יחידת לימוד בנושא קינות שנכתבו על שואת יהודי אירופה
בעריכת אראל יעוז-קסט
יחידת לימוד זו עוסקת בקינות שנכתבו על שואת יהודי אירופה.
קינות אלו נתחברו בידי רבנים ואדמו"רים לאחר החורבן הנורא, והן עוסקות הן באסון הכללי שעבר על עם ישראל ועולם התורה והישיבות, והן באסון הפרטי שעבר על המחברים עצמם, כאשר משפחתם וקהילתם נרצחו בידי בני עוולה.
מטרת היחידה לקבץ את הקינות הללו לאסופה מבוארת ומפורשת במהדורה יפה ובהירה. היחידה מיועדת לסייע למורים ומחנכים, לתלמידים ולכל אשר ליבו חפץ ללמוד ולהזכיר את אשר נעשה לעם ישראל באירופה בשנות השואה.


ניתן לרכוש את חומרי הלמידה גם בחנות "מכללון": 02-6750991.

לרכישה


© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016