זכור - אמונה בימי השואה

חומרי למידה

ערכות לימוד


<< חזרה לסרטים

לגעת באור - זהות יהודית ושואה בראי חגי ישראל

תפקידי האור ומשמעותו בעולמנו הגשמי והרוחני
חידת לימוד זו מתמקדת במצוות ההדלקה של נר חנוכה, תוך בחינת תפקידי האור ומשמעותו בעולמנו הגשמי והרוחני, המשמעות שייחסו יהודים בשואה להדלקת נר חנוכה מצביע גם כן על מהות זו של האור ביהדות.

ביחידה זו מובאות עדויות על שמירת חג החנוכה בתקופת השואה והפעלות לדיון.מחיר: 25 ₪


להזמנה


© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016