שמות הזוכים בחידון מורשת השואה


ברכות לזוכים:
שמות הזוכים בחידון הבנים:
מקום ראשון - אלעד בר אשר - ישיבה תיכונית חיספין
מקום שני - אביחי יורב - ישיבת הזורעים
מקום שלישי - ברוך ליפשיץ - ישיבת כפר גנים
שמות הזוכות בחידון הבנות:
מקום ראשון - שחר גוטמן - אולפנת צביה לוד
מקום שני - חיה מושקא סלונים - בית חנה ירושלים
מקום שלישי - פנינה ברוך - אולפנת בקעת הירדן