אירוע לקראת יום הזיכרון לשואה ולגבורה במכללה ירושלים
יום רביעי כ''ו בניסן 11.4 בשעה 12:15
באולם בית הכנסת במכללה
דברי פתיחה – הרב ד''ר שחר רחמני
סיפור מדהים: הישרדות בשואה באמונה פשוטה - משה צבי לאופר