זכור - אמונה בימי השואה

מאגרים


מן המחקר

התקווה, הניצחון, חווית השחרור – אוסף עדויות

בתוך: קובץ יד ושם, כה (תשנ"ו), עמ' 335–372.


שמירת המסורת היהודית
בקרב האסירים היהודים במחנות-הריכוז

אליאך יפה
"מחנות הריכוז הנאציים", עמ' 157


על המוקד

הרב אשרי אפרים
הצופה, ח' שבט תש"ז 29.1.47


קידוש ה', סיפור שלשה-עשר הקדושים

הרב אשרי אפרים
הצופה, ט"ז אלול תש"ו 12.9.46


"מגיד" שהיה גבור המרד

ברקאי
סיון תש"ח


החיים הדתיים בגטו וילנה

דבורז'צקי מאיר
בר אילן, אדר תש"ך


על תלמוד תורה בתקופת השואה

דבורז'צקי מאיר
קובץ עשור של אוניברסיטת בר-אילן, תשכ"ז, עמ' 289-298.


סוגיית המכתבים מז'נבה אל "קבוצת העבודה"

הוליץ דוד


אומנות בתי הכנסיות בפולין

וישניצר רחל


השטיבלך בוורשה

הרב אברהם זמבה


החנוך הדתי יבנה' בליטא

י. בן בן הי


השואה בקינות

ידידיה אסף


נשים יהודיות מהונגריה באושוויץ-בירקנאו ב- 1944

קטעים מתוך מאמרה של לאה לנגלבן
(בתוך הגיגי גבעה ז' תשנ"ט)


ר' צבי הירש מייזליש וספרו "שו"ת מקדשי השם"

מייזליש פנינה


נשים יהודיות בשואה

מייזליש פנינה


דרשות חסידיות לפרשת השבוע כפי שהובאו בספרו של הרב צבי הירש מייזליש

מייזליש פנינה


בית מדרש לרבנים תחכמוני בוורשה

י. מישאל


שמד וגיור בימי השלטון הנאצי

מכמן דן
קטעים מתוך המאמר,
עלון פרשת השבוע, אוניברסיטת בר-אילן.


חיי יום יום של היהודי הדתי בתקופת השואה

מכמן דן
מתוך הקובץ "חיי יום יום בתקופת השואה", דפים לחקר השואה


המנהיגות הרבנית בהולנד בתקופת השואה

מכמן דן
דפים לחקר תקופת השואה, ט (תשמ"ט), עמ' 81–106


על חטא שחטאנו לפניך - מצוות הווידוי וקיומה בתקופת השואה

מקורות שונים


בית הזכוכית

ד"ר אילה נדיבי
מוקד לדרך הצלה המונית בבודפשט 1944 מיסודו של משה קראוס


הנתיב האחרון של גדולי תורה בגטו ורשה

פראגר משה


ירושלים דליטא לא נמחקה

פראגר משה
ירחון בית יעקב גיליון 15-16 אב-אלול תש"כ


איך גיליתי את אחי הקדוש

פראגר משה
ירחון בית יעקב 23 ניסן תשכ"א


עוגנים של קיום פיזי ואנושי

פרבשטין אסתר
רוח האדם במחנות הריכוז


הרב הנער והפליטים בבודפשט 1944

פרבשטין אסתר
בתוך: דפים לחקר השואה, כ (תשס"ו), עמ' 85–111.


הגבר ראה עוני עמו – זיכרונות הרב יעקב אביגדור מדרוהוביץ'

פרבשטין אסתר
בתוך: בני לאו (עורך), עם לבדד, ירושלים תשס"ו


לבנות החרבות עגונות השואה

פרבשטין אסתר


אני רוצה להיות שייך ליעקב

פרבשטין אסתר
בשביל הזכרון


חיי הדת בגטו קובנה

הרב פרסון אלחנן
יהדות ליטא ד'


כיצד השמידו את ילדי ישראל בליטא

קול ישראל, שבט תש"ז 6.2.47


החיים הרוחניים בגטו קובנה

קול ישראל, שבט תש"ז 23.1.47


ר' קלונימוס מפיאסצנא שח עם קונו

הרב קיציס גרשון
"מחניים" על השואה (א), עורך: מרדכי הכהן, ירושלים תשנ"ה


"חג הפסח מול המשטר הסובייטי"

יעקב רואי
בר-אילן – ספר השנה, כד-כה (תשמט), עמ' 173--195 ‬


ימיו האחרונים של ה"בונקר" החסידי בגיטו ורשה

שארהריץ בר בילה מלוד'ז – וורשה
ירחון בית יעקב גיליון 25, סיון תשכ"א


הנהגה רבנית בשואה

שוורץ צביה


חג הפסח בגטאות הגנראל גוברנמנט

שטראוס חיים
משואה, ח (תש"ם), עמ' 83–101.


יחסם של רבנים בגטו וארשה למרד

ד"ר חיים שלם
מתוך עבודת המחקר של ד"ר חיים שלם על אגודת ישראל לנוכח השואה


אגודת ישראל בארץ ישראל לנוכח השואה 1945-1942

ד"ר חיים שלם
תקציר עבודת דוקטורט


"אש קודש", ספרו של האדמו"ר מפיסצנא
ומקומו בהבנת החיים הדתיים בגטו ורשה

תידור-באומל יהודית
ילקוט מורשת כ"ט, אייר תש"מ, עמ' 173-187


לברור הסטורי של שתי סוגיות הלכתיות
שנתעוררו בתקופת השואה

תידור-באומל יהודית
סיני צ"א, סיון-תמוז תשמ"ב, עמ' 156-162© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016