תחקיר חודש סיון  תשע"ה - שיעור תורה לקראת חג השבועות, בגטו קובנה


 • תמונה א'
  חג השבועות 1945 במחנה העקורים ברגן בלזן


 • תמונה ב'
  הכנסת ספר תורה בגטו לודז' 1944-1943


 • תמונה ג'
  יהודי בגטו לודז' רכון מעל ספר תורה


 • תמונה ד'
  רב העיר יאסי ברומניה מחזיק ספר תורה בדרכו לרכבת גירוש


 • עדויות
  שיעור תורה לקראת חג השבועות, בגטו קובנה


 • ממדף הספרים
  אברהם מילגרם (עורך), עלה אתי בגורל: יהודים מצילים יהודים לנוכח ההשמדה, ירושלים: יד ושם, תשע"ה


 • תמונה א'
  בתמונה: חג השבועות 1945 במחנה העקורים ברגן בלזן