תחקיר חודש תשרי  תשע"ו - סוכות תש"ב בקולחוז רוסי


"כי יצפנני בסֻכֹּה ביום רעה יסתִרני בסתר אָהֳלו" (תהלים כז, ה)

 • עדויות
  סוכות תש"ב בקולחוז רוסי


 • ממדף הספרים
  והסנה איננו אכל: סוגיות מימי השואה בראי ההלכה, ירושלים תשע"ה
  יחזקאל שרגא ליכטנשטיין


 • תמונה
  בתמונה: הקמת סוכה בגטו.


 • עדויות
  ערב סוכות עבדנו את עבודתנו בזריזות כדי לגמור אותה בהקדם. באותו יום נזדמן שאחדים מאתנו עבדו בהובלת פסולת של עצים ממקום למקום, לקחו את העגלה והביאו מהיער ענפים לסכך בהם את הסוכה, ובמשך שעות אחדות נגמרה עבודת הסוכה וממש עם בא החג נגמרה. שמחתנו היתה גדולה כשראינו אותה כשהיא נגמרת והולכת, כי מתחלה בעצמנו לא היתה אמונה גדולה בזה אם יש אפשרות להוציא את זה אל הפועל. השכנים הביטו על זה בתמהון רב. ביום ירד מעט גשם, אבל בערב האירה הלבנה והאויר היה זך ונקי, ובשצחה עצומה ויתירה שלא הרגשנו זאת מעולם קימנו מצות סוכה בכל פרטיה ודקדוקיה, ותכתב זאת לדור אחרון, כי בארץ רוסיה בתוך סביבה של נכרים, עלה בידינו לבנות ולקים מצות סוכה כדין וכדת.
  [מטלז עד טלז: יומנו של הרב חיים שטיין ת"ש-תש"ד, ירושלים תשע"ה, עמ' 272]