תחקיר חודש ניסן  תשע"ה - ליל הסדר בגטו קובנה


 • ממדף הספרים
  בשביל הזיכרון – סדרה חדשה, 20 (תשע"ה) – החברה הישראלית והשואה, ביה"ס הבין-לאומי להוראת השואה, יד ושם


 • עדויות
  ליל סדר תש"ב


 • תמונה
  יהודים מסבים לשולחן ליל הסדר וקוראים את ההגדה, בנקודת פליטים בגטו ורשה.


 • תמונה
  "...שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו"
  יהודים מסבים לשולחן ליל הסדר וקוראים את ההגדה, בנקודת פליטים בגטו ורשה.