תחקיר חודש אב-אלול  תשע"ו - כבוד המת בשואה


"אלא ט"ו באב מאי היא... רב מתנה אמר: יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה, ואמר רב מתנה: אותו יום שנתנו הרוגי ביתר לקבורה תקנו ביבנה 'הטוב והמטיב' – הטוב שלא הסריחו, והמטיב שנתנו לקבורה".
(תלמוד בבלי, תענית, דף לא ע"א)

 • תמונה א'
  מסע לוויה בגטו וארשה 1941


 • תמונה ב'
  לוויה בגטו לודז'


 • תמונה ג'
  תפילת אשכבה בגטו וארשה


 • תמונה ד'
  מסע לוויה בגרודנה


 • עדויות
  כבוד המת בשואה


 • ממדף הספרים
  בשביל הזיכרון – סדרה חדשה, 24 (תמוז תשע"ו), החינוך היהודי באירופה ערב תקופת השואה ובשואה, ביה"ס הבין-לאומי להוראת השואה, יד ושם.


 • תמונה א'
  מסע לוויה בגטו וארשה 1941

  מתוך ארכיון יד ושם.