תחקיר חודש טבת  תשע"ז - השואה בהגות הדתית


 • תמונה א'
  גלעד שנבנה משברי מצבות לאחר השואה. וולפהגן, גרמניה.


 • שלח תגובה


  חזרה לתחילת העמוד
  © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016
  /inquiry/main.asp?num=747&mesT=1
  inquiry/main.asp?num=747&mesT=1