תחקיר חודש טבת  תשע"ז - השואה בהגות הדתית


  • תמונה א'
    גלעד שנבנה משברי מצבות לאחר השואה. וולפהגן, גרמניה.