זכור - אמונה בימי השואה

תחקיר חודש כסלו  תשע"ח - חג החנוכה בשואה


  • תמונה א'
    "ואחר כך באו בניך... והדליקו נרות... חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול". (מתוך תפילת "על הנסים").

    הדלקת נרות חנוכה במחנה ווסטברוק


  • © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016