זכור - אמונה בימי השואה

תחקיר חודש כסלו  - חנוכה בשואה


  • ממדף הספרים
    ספר זה הנו אנציקלופדיה של הקהילות היהודיות בתחומי רפובליקת אוסטריה של ימינו, מימי הביניים ועד השואה. המבוא המקיף בראש הספר נחלק לשני חלקים. חלקו הראשון מגולל את תולדות יהודי אוסטריה מימי הביניים ועד לשואה, וחלקו השני מוקדש לתקופת השואה באוסטריה. תולדות היהודים במחוז בורגנלנד נידונו בפרק מיוחד, שכן המחוז היה חלק ממלכת הונגריה עד לאחר מלחמת העולם הראשונה.
    חלקו העיקרי של הספר, האנציקלופדי, מחולק לארבעה חלקים, בהתאם למחוזות של אוסטריה ממזרח למערב: בורגנלנד, אוסטריה תחתית, וינה ויתר המחוזות. הערכים כוללים כל מקום ומקום שבהם הייתה קיימת לפני השואה קהילה יהודית רשמית, ומלבדם נכללו מספר מקומות נוספים, שבהם נמצא בתקופה זו או אחרת ריכוז יהודי משמעותי.
  • © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016