זכור - אמונה בימי השואה

תחקיר חודש כסלו  - חנוכה בשואה


  • עדות ב'
    מרדכי אליאס מפרנקפורט ע"נ מיין, 'חקירה ודרישה', האיזראליט (24 בדצמבר 1935)

    התפנית החיצונית החדה בגורל יהדות גרמניה חוללה תנועה פנימית בנשמות, במיוחד בנשמות בני הנוער, ותנועה זו מתאפיינת – מעבר להסבה המקצועית, לפנייה למלאכת יד ולחקלאות, ומעבר לקשר ההדוק יותר לארץ ישראל ולהיסטוריה – בחקירה ודרישה מאומצת להבנת ערכי המסורת והדת של היהדות. דובריה של היהדות הלא-אורתודוקסית מתייחסים כיום התייחסות חיובית הרבה יותר לזרמים הרוחניים הנובעים מן התנ"ך ומן הכתבים הבתר-תנכיים. הם מדברים על האתוס החזק שהעניק ליהדות ימי הביניים את אמונתה, הם מדברים על הכוח הנובע מן העמידה הנאמנה בניסיונות מבחינת החוק [הדתי]. השאלה היא: מיהם נשאיה של אותה תנועה הקוראת לשוב אל האמונה העתיקה ואל העמידה העתיקה בניסיון? אנו מוצאים אותם בכל המחנות. אצל הליברלים ובה במידה אצל הציונים. [...]

    [מצוטט אצל יעקב בורוט, הפרקטיקה הדתית של יהודי גרמניה בימי השלטון הנאצי (1933—1938) והשתקפותה בעיתונות היהודית הגרמנית, ירושלים: יד ושם, תשע"ז, עמ' 109—110]

  • © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016