זכור - אמונה בימי השואה

תחקיר חודש אב  תשע"ח - קינות לזכר השואה


 • תמונה
  "ידו פרש צר על כל מחמדיה" (איכה א, י)

  "אמר רבי יהודה: בית הכנסת שחרב – אין מספידין בתוכו ואין מפשילין בתוכו חבלים ואין פורשין לתוכו מצודות ואין שוטחין על גגו פירות ואין עושין אותו קפנדריא, שנאמר: 'והשימותי את מקדשיכם…' – קדושתן אף כשהן שוממין" (מגילה כח, א).

  בתמונה: בית כנסת בחורבנו בוורשה – פולין

  מתוך ארכיון יד ושם.
  מס' קטלוג: 6 3380/683

 • © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016