זכור - אמונה בימי השואה

תחקיר חודש תשרי   תשע"ח - חג הסוכות בגרמניה הנאצית


  • תמונה ב'
    "מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי" (תהילים קי"ט, צז)

    בתמונה: במחנה שארית הפליטה בליפהיים - גרמניה


  • © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016