זכור - אמונה בימי השואה

תחקיר חודש אב  תשע"ז - שבעים וחמש שנה לגירוש הגדול של יהודי ורשה


  • תמונה ב'
    "מה אהבתי תורתך כל היום היא שיחתי" (תהילים קי"ט, צז)

    בתמונה: במחנה שארית הפליטה בליפהיים - גרמניה


  • © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016