זכור - אמונה בימי השואה

תחקיר חודש אב  תשע"ז - שבעים וחמש שנה לגירוש הגדול של יהודי ורשה


  • תמונה א'
    בתמונה למטה: לימוד תורה במחנה עקורים בזלצבורג


  • © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016