זכור - אמונה בימי השואה

תחקיר חודש אב  תשע"ח - קינות לזכר השואה


 • עדויות
  מכתב ברוך דודבני ממחנה שארית הפליטה ס"ט צ'ז'רי באיטליה לרי"מ חרל"פ, אלול תש"ה

  ב"ה
  יום ה' לסדר "כי תבא אל הארץ"
  על אדמה טמאה ס"ט צ'זרי בגולת איטליה

  לכבוד מורי ורבי, הגאון והצדיק, פאר ישראל וכבודו, הרב רבי יעקב משה חרל"פ שליט"א
  שלום ברוב הכנעה

  לתקופת השנה שבה אני בן ציון שגלה מעל שולחן אביו לעמד הבכא כדי לשרת את אחיו שהציצו בכבשני האש ובחסד ה' אליהם ניצלו ושרדו לפליטה כיום הזה. יום יום אני טובל טבילה של ממש בים צרותיהם ורואה את מכאובם ונגעי לבבם הפצוע והשכול מכל היקר להם. עתה אני בבקשתי להזכירם לטובה ביום הדין לכתיבה וחתימה טובה, לגאולה וישועה. מאד ישמחו פליטי ישראל אם כבוד תורתו יכתוב להם אי אלה דברי קדשו דברי עידוד ונוחם.
  [..]
  ברוך דובדבני

  מתוך נאום של משה מונק – שליח פא"י במחנות שארית הפליטה בגרמניה – תש"ז:

  לא נכון כי השאיפה של שארית הפליטה לארץ-ישראל באה רק כתוצאה מתעמולת השליחים. עוד טרם שהספיק לבוא השליח הראשון מא"י היתה כבר השאיפה הכללית של שארית הפליטה לארץ ישראל ולא לגולה. וכך אמרו לנו השרידים עם בואנו אליהם: בימים החשוכים, בשוכבנו בבונקרים וע"י הכבשנים וחיכינו בכיליון עיניים למוות שיבוא ויגאלנו מייסורנו הקשים והמרים ומנוגשינו – שאלנו לעצמנו: למה ועל מה מגיע לנו כל זה הלא שמרנו את התורה. ובין כל אלה הנשרפים והנחנקים לעינינו נמצאים גם צדיקים גמורים וקדושי עליון? וכשרצינו להצדיק עלינו דין שמיים, לא מצאנו סיבה אחרת אלא מפני שבעת שישבנו בגולה לא התאבלנו די על ירושלים [...] עוד טרם שהגיעו שליחי א"י למחנות [...] כולם התכוונו לבריחה, כדי להיות קרוב לארץ ישראל.

 • © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016