זכור - אמונה בימי השואה

תחקיר חודש אב  תשע"ז - שבעים וחמש שנה לגירוש הגדול של יהודי ורשה


  • תמונה
    שליח מארץ ישראל במחנה העקורים פלדפינג


  • © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016