זכור - אמונה בימי השואה

תחקיר חודש סיון  תשע"ז - לימוד תורה בגטו לודז'


  • תמונה
    בתמונה למטה: תליית בובות של המן בפורים במחנה העקורים לנדסברג


  • © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016