זכור - אמונה בימי השואה

תחקיר חודש אב  תשע"ז - שבעים וחמש שנה לגירוש הגדול של יהודי ורשה


  • תמונה
    בתמונה למטה: תליית בובות של המן בפורים במחנה העקורים לנדסברג


  • © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016