זכור - אמונה בימי השואה

תחקיר חודש ניסן  תשפ"א - פסח במסתור


  • ממדף הספרים
    רוב רוזט ויעל נידם-אורביטו (עורכים), נכתב בדמעות: מכתבים ראשונים לאחר השחרור, ירושלים תשע"ט.
    עם השחרור מעול הנאצים ובחודשים הסמוכים לניצחון על גרמניה הנאצית כתבו ניצולי שואה מכתבים לבני משפחה, לחברים ולמכרים; חיילים יהודים מכוחות בעלות הברית שהשתתפו בשחרור אירופה כתבו מכתבים ליקיריהם שבבית. במכתבים נארגה קשת הרגשות של הכותבים, ונמהלו בהם אנחת רווחה, כאב על האובדן שאין לו מזור ואפילו תקווה לעתיד טוב יותר. אוסף מרתק של מכתבים ראשונים מעין אלה מוצג באנתולוגיה זו. מן המכתבים עולה הקול הראשוני שבקע אחרי השחרור. הכותבים מתאבלים על מה שאבד ובה בעת מושיטים יד מתוך החורבן בכמיהה למגע עם יקיריהם בעולם שעדיין עומד על תילו. המכתבים לוו בתחקיר והועמדו בהקשרם ההיסטורי. נוסף להם מידע על כותבי המכתבים ועל האישים הנזכרים בהם.  • Claims Conference
    © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016