זכור - אמונה בימי השואה

תחקיר חודש אדר  תש"פ - פורים במסתור


  • עדויות
    יוסף גוזיק, פולין, פורים תש"ג
    לא אמנע מלכתוב כמה מילים בעניינא דיומא. כפי חשבון הלוח שלי יש לנו היום פורים. אין מן הצורך להעיר שפורים כזה לא היה לנו זה הרבה שנים, לא אפריז אם אומר שמעולם לא היה ליהודים פורים נורא כזה. אם את החג הזה אנו חוגגים לזכר מפלת המן האגגי שרצה להשמיד ולהרוג את היהודים במדינות פרס ומדי מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד ושללם לבוז, והדבר לא עלה אז בידו, ונכשל בעצתו ובמזימתו, ובור כרה ויפול בשחת יפעל ותלו אותו ואת בניו על העץ – לדאבוננו הרב ולאסוננו הגדול קם נגדנו כעת המן גדול מן הקודם לו, וגם הוא הפיל פור הוא הגורל להומם ולאבדם. ואוי לנו שלא קרה לנו שום נס, לא קם שום מרדכי ואסתר נגדו. והמן הרע הזה איש צר ואויב לנו, ושנאתו לעם ישראל עולה על שנאת המן האגגי וגם ממשלתו גדולה לפי שעה, ויש בידו הכוח והעוז להוציא לפועל כל מזימותיו ומחשבותיו הרעות, והוא גם הוציא עלינו גזירת כיליון ח"ו נער וזקן, טף ונשים, וזה כמה שנים שהתחיל לנגוף בנו ע"י עוזריו המשחיתים, ואין לך יום בלא קורבנות, ומספר ההרוגים עולה למאות אלפים וכבר חרבו ותמו קהילות קדושות למאות, ולא נשאר כמעט מאיתנו לא אחד בעיר ולא שניים במשפחה. וקול דמי אחינו בכל עיר ועיר ובכל מדינה ומדינה צועק מן האדמה, וזרים בזזו ואכלו חילם ועושרם, אוי! מה היה לנו.
    [יוסף גוזיק, אומנם נר רוחני דולק בי, ירושלים תשע"ט, עמ' 167—168]  • Claims Conference
    © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016