זכור - אמונה בימי השואה

תחקיר חודש אב   תש"פ - קינות פרטיות על השואה


 • ממדף הספרים
  דורון נידרלנד, הבית היהודי בגרמניה הנאצית 1933—1938, העיתונות היהודית בגרמניה הנאצית, 7, ירושלים: יד ושם, תשע"ט.
  הכרך מציג היבטים שונים של חיי היומיום של יהודי גרמניה תחת השלטון הנאצי, כפי שהשתקפו בעיתונות היהודית בגרמניה. הוא מתמקד בבית ובמשפחה, בעיקר מנקודת המבט הנשית, ובוחן את תגובת העיתונות לשינויים שחלו באורחות החיים בתוך הבית וביחסי הגומלין בין בני הבית, לנוכח המציאות הקשה בחוץ.
  בחינה זו שופכת אור על תפקידה של העיתונות בפיתוח כושר ההסתגלות של יהודי גרמניה לתהליכים שהתרחשו ועל חלקה בהעלאת המודעות לסכנות ובמאמצים להרגעה.
  המחקר מציג את מאמצי המשפחות היהודיות לשמור על הערכים הבורגניים שהכירו ולקיים משק בית בתנאים של צמצום מרחב המגורים, ומראה כיצד הדרתם של היהודים הניעה רבים להסתגרות ולהתרכזות בחיים הביתיים. • Claims Conference
  © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016