זכור - אמונה בימי השואה

תחקיר חודש כסלו  תש"פ - חנוכה במסתור


  • תמונה א'
    גטו לודז' - אנשים מתפללים תפילת יום כיפור ברחוב    מתוך ארכיון יד ושם.
    3 BO 44

  • Claims Conference
    © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016