זכור - אמונה בימי השואה

תחקיר חודש חשוון  תשפ"א - הנצחת חורבן בתי הכנסת בגרמניה בפוגרום 'ליל הבדולח'


 • עדויות
  יוסף גוזיק מדוקלה, סיון תש"ג
  באותו היום… [יום ב' ד' סיוון תש"ג 7.6.43]
  היום בערב נגמור לספור את ספירת העומר ומחר בערב יהיה כבר חג השבועות. ואומנם חג נעים ויפה היה בין החגים שלנו חג הביכורים, שהזכיר אותנו שביום הזה הבאנו לפנים כשישבנו על אדמתנו את פירות הביכורים לירושלים, ובהיקהל העם מכל פינות הארץ שמח הוא את שמחת עם חופשי, ושמחתו הייתה שלמה ואמיתית ואין מחריד. והנה כעת, אומנם שב מקצת העם לארץ ישראל אבל רובו עוד מפוזר ומפורד בין העמים, והם נתונים כל היום בארצות אלה להרג ולאבד למכה ולחרפה, ואיך ישירו את שיר ד' בשעה שדם אחיהם נשפך כמים וחושך ואפלה מסביב? איך יחוגו את חגיהם בשעה שאבל ויגון לאחיהם בגולה? כן, לפנים בישראל היה זה לנו חג עליז ושמח והנה כעת רע לנו מאוד. ושד-י המר לנו יותר מכל עמי התבל היושבים על אדמתם ושמחים בחגיהם ובמועדיהם, ולנו נהפכו חגינו לימי אבל ותוגה. ובכל פעם שלפי החשבון חג לישראל, אנו שבים בזיכרונותינו לעבר הרחוק הקרוב, טרם שבא האויב שהשבית את שמחתנו והחריב את קיומנו. ואנו זוכרים את הימים הטובים שהיו לישראל, ותמהים ושואלים: הישובו עוד חגים שמחים לנו? הנזכה עוד לשמוח במועדינו כמקדם? היישמע עוד בערי ישראל ובחוצותיו קול ששון וקול שמחה? כן, פלאים ירדנו, ועוד תקווה ואמונה בנו שלא לעולם יחרה בנו אף ד', ויום יבוא במהרה כדברי הנביא "וארשתיך לי בצדק ובמשפט, בחסד וברחמים".
  והנה החג הזה הוא גם חג מתן תורה. ביום הזה קיבלנו את התורה מסיני, ולא לחינם אמרו חז"ל "למה נקרא שמו סיני, שמשם ירדה שנאה לישראל", ואומנם אמת טרגית בדברים אלה. כל מה שסבלנו במשך דורות עד ימינו, סבלנו רק מסיבת דת סיני שהיא עשתה אותנו לעם, ולולא התורה, גבע גבענו [גווע גווענו] כמו יתר עמי הקדם, ואין זכר לנו. אבל מצד השני, בגללה העמים שונאים אותנו, ובכל פעם שהם רודפים אותנו הם שופכים את כעסם על אמונתנו ותורתנו, שורפים את בתי כנסיות ובתי מדרשות, שורפים ספרי תורה וגוויליהם ויריעותיהם מתגלגלים בעפר, וכגורל העם כן גורל תורתו. קומה ד' ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. כי מציון תצא תורה ודבר ד' מירושלים.
  [יוסף גוזיק, אומנם נר רוחני דולק בי: יומנו של תלמיד חכם מדוקלה, ירושלים תשע"ט, עמ' 257—258]
 • Claims Conference
  © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016