זכור - אמונה בימי השואה

תחקיר חודש סיון  תשע"ט - "למה נקרא שמו סיני, שמשם ירדה שנאה לישראל"


  • ממדף הספרים
    ממדף הספרים

    אוריתא – קובץ תורני לדברי הגות והלכה, כרך כ"ב – אחרי השואה (תשע"ח)

    הקובץ משתרע על פני 632 עמ‘, וכולל בתוכו עשרות רבות של מאמרי מחקר, הלכה ומחשבה בעניינים שונים שהתעוררו אחרי השואה ובעקבותיה. מתפרסמים בו בין השאר מדורים כמו: מבוכה והתאוששות, הלכה אחרי השואה, עגוני השואה, ילדי השואה, תוצאות ניסויים רפואיים, ימי זכרון לשואה, הנצחת השואה, פיצויים מגרמניה, משפטי נירנברג, משפט אייכמן, ”העפלה“ לארץ ישראל, משפט קסטנר, מסעי הצלה, חיפוש קרובים, חסידי אומות העולם, שיקום עולם התורה ועוד.
  • © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016