זכור - אמונה בימי השואה

תחקיר חודש אלול  תשע"ט - תשעים שנה לפרוץ מלחמת העולם השניה


 • ממדף הספרים
  בשביל הזיכרון – סדרה חדשה, 29 (אייר תשע"ז) יהדות אוסטריה בשואה, ביה"ס הבין-לאומי להוראת השואה ביד ושם
  גיליון זה מוקדש להארת היבטים שונים של האנשלוס – סיפוחה של אוסטריה לגרמניה הנאצית במרץ 1938 – ושל שואת יהודי אוסטריה שבאה בעקבותיו, במלאות שמונים שנה לסיפוח. האנשלוס היה האירוע הראשון בסדרת התפתחויות דרמטיות שהפכו את שנת 1938 לשנת מפנה מכרעת בתולדות גרמניה הנאצית ואירופה והביאו לידי פריצתה של מלחמת העולם השנייה. עוד ניתן לראות בו קו פרשת המים בהתפתחות המדיניות האנטי-יהודית של המשטר הנאצי.
  הגיליון פותח במאמרו של ההיסטוריון האוסטרי דיטר הכט שמציג את פוגרום האנשלוס – ההתפרצות האלימה נגד יהודי אוסטריה, ובעיקר וינה, בשבועות שלאחר הסיפוח. המאמר ממחיש את עוצמתה של אלימות הרחוב הפומבית שהייתה מעל ומעבר לכל מה שהיה מוכר עד אז בשטחי "הרייך הישן" ומאיר היבטים שונים של החרפת המדיניות האנטי-יהודית שהחלה באוסטריה.
  ההיסטוריונית הגרמניה קים וונשמן מציגה במאמרה את התמורות שחלו בעקבות האנשלוס בפעילותם של מחנות הריכוז בגרמניה במסגרת המדיניות האנטי-יהודית. שלא על פי התמונה המקובלת שלפיה רק לאחר פוגרום "ליל הבדולח" החלו מעצרים המוניים של יהודים במחנות ריכוז בגרמניה הנאצית, וונשמן טוענת שאירועי האנשלוס הם שמסמנים את ראשיתה של מדיניות זו. כבר בשלב זה עוצבה מדיניות המעצרים במסגרת תוכנית הגירה כפויה של היהודים משטחי השלטון הנאצי. המאמר מתאר את מהלכי המעצרים בווינה ואת המסע הקשה של העצורים אל המחנות (בעיקר לדכאו) ומנתח את התמורות שחלו במרקם החברתי של המחנות בעקבות מעצרים אלו.
  ההיסטוריונית מרגלית שלאין מקדישה את מאמרה לדמותו המורכבת של בנימין מורמלשטיין – פעיל קהילתי בולט בווינה בתקופה הנאצית. מורמלשטיין, שדמותו עמדה במרכז סרטו של קלוד לנצמן אחרון הלא צדיקים, זומן אל אדולף אייכמן בקיץ 1938, והוא הטיל עליו לאסוף מידע שיקדם את תוכנית ההגירה הכפויה של יהודי אוסטריה. בשנים הבאות הוא היה איש הקשר העיקרי בין הרשויות הנאציות לקהילה היהודית בתיאום תהליכי ההגירה והגירוש. שלאין עומדת על הפער בין התדמית הציבורית השלילית של מורמלשטיין ויחסו הקשוח ליהודי וינה לבין מניעיו והתוצאות של בחירותיו וטוענת שבמבחן התוצאה, פעילותו הצילה רבים.
  פרק המאמרים העיוניים בחוברת נחתם במאמרו של יעקב בורוט שמציג ומנתח את תופעת חסידי אומות העולם באוסטריה בתקופת מלחמת העולם השנייה. בורוט מבחין בין קבוצות שונות של חסידים מתוך השמונים ושישה שהוכרו ועומד על הסכנות והקשיים שהתמודדו איתם ונבעו מיחסה העוין או האדיש של מרבית החברה האוסטרית.

 • Claims Conference
  © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016