זכור - אמונה בימי השואה

הגות


בהדפסת ספר זה אוכל להניח יד ושם בקודש לעירי ולמולדתי ולבית אבי, וגם לקיים בזה "תמחה את זכר עמלק" דכל חפצם של עמלקים אלו היה שלא יזכר שם ישראל עוד, ולמחות כל שריד יהודי. על כן בהדפסת ספר זה, מוחה אני את מחשבתם הזדונית ומכריז, ומודיע בשער בת רבים "לא נותקה השלשלת". את הספר הזה רב האיכות, אני מדפיס, לא למען כבודי ולא למען הרווחת דמים, מטרתי האחת והיחידה הוא, להודיע גדלו ותפארתו של בורא כל העולמים הפודה ומציל. למען המשכיות הדורות צרפתי בסוף ספרי אי אלו גרגרים מתורתם של בנים הם אלו חתני כבני, ונכדי החביבים עלי, ובעצם זה הנני מכריז ומודיע על מטרת ספרי זה.
מתוך: הלולא דפסחא, הקדמה


הדפסה

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016