זכור - אמונה בימי השואה

מן המחקר


מאמר זה עוסק בפעילותו של מנהיג פא"י, בנימין מינץ, בתקופת השואה. חלקו הראשון עוסק בתקופת המלחמה ומתמקד בכתיבתו העיתונאית של מינץ לנוכח הידיעות מאירופה ובפעילותו הנמרצת בוועד ההצלה היישובי, הכוללת גם את קשריו עם פעילי ההצלה של אגו"י בג'נבה וקושטא: אייז וגריפל. כמו כן, נידון יחסו החיובי של מינץ למרד גטו ורשה וללוחמיו.
חלקו השני עוסק בפעילותו הענפה של מינץ בקרב שארית הפליטה באירופה בשנים 1945–1946 שתרמה רבות לשיקומם של ניצולים דתיים ולהחלטת רבים מהם לעלות לארץ ישראל. .הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016