זכור - אמונה בימי השואה

מן המחקר


הרב חיים זייצ'יק
סיביר


בשנת תש"ב בקיץ, בעת עבדי עבודת פרך שמונה עשר שעות ליום ללא הרווחה ונשימה, כשהיינו מוליכים עפרות-חול לבתי החרושת לנשק ומטעינים על גבי אוטובוסים גדולים, ובעברנו דרך גשר גדול אחד, ופתאום נתמוטט הגשר ונפלו כולם אל המים והשי"ת נתן לי בשעה זו דיעה וקפצתי אל היבשה ונחלצתי מאסון גדול. וכל היהודים שהיו במחנה העבודה שנמלטו התאספו לפינה, ואף הקלים שבהם, וברכו בצנעה ברכת הגומל.

[מצוטט ממאגר מידע: 'קורות השואה במבואות לספרות הרבנית' בהפקת המרכז לחקר השואה - מכללה ירושלים, מתוך: זייצ'יק הרב חיים אפרים, המדע והחיים, לזכור את הנס]


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016