זכור - אמונה בימי השואה

מן המחקר


קטעים מתוך ספרו של שמעון הוברבנד "קידוש השם"
תל אביב, תשכ"ט, עמ' 89, 94–95

...ד"ר שרמפף ועוזריו ביקרו בכל המקוואות, למחרת ביקורו הופיע מאמר שלו ב"קרקוער צייטונג" על המקוואות בוורשה. במאמר זה הוא כותב, שהמקוואות הם קן לכל המחלות המידבקות... הוא תיאר את הזוהמה ואת הלכלוך במקוואות באופן מזעזע.
כל המקוואות נסגרו ונחתמו בחותם השלטונות. באחדים בלבד השאירו את האמבטיות ואת המקלחות פתוחות, בתנאי שייהרסו את המקווה על ידי מילויה בעפר, יעקרו את המדרגות...
כאמור נסגרו המקוואות ועל שערם הודבקה מודעה בחותמת צלב הקרס; "על שימוש במקווה או רחיצה בו יוטל עונש כמו מעשה חבלה". עונש כזה פירושו עשר שנים מאסר – עד עונש מוות.

...כניסת הגייסות הגרמניים לערי פולין ועיירותיה חלה ערב הימים הנוראים של שנת ת"ש. עם כניסתם, מיד עמדו וגזרו על החנויות שתהיינה פתוחות בשבת ובחגים...
החטיפה לעבודה נעשתה גם בשבתות ובימים טובים, והאוכלוסיה היהודית נאלצה לחלל את השבת.

(שמעון הוברבנד, "קידוש השם", תל אביב, תשכ"ט, עמ' 89, 94–95)


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016