זכור - אמונה בימי השואה

חודש אדר תשע"ח - פורים בגרמניה הנאצית


עדויות
פורים בברלין
פורים העניק לאגודות היהודיות בברלין הזדמנות לכנס את חבריהן וידידיהן ולהעניק להם, במיוחד לילדים, שעות אחדות של שמחה. ואולם מעבר לכך היה פורים השנה חוויה חדשה ליהודים רבים, מאחר שגם האלפים הרבים אשר לא השתתפו כלל בחיים היהודיים גילו את חג הפורים. בסיפוק רב יש לברך על כך, שאצל אנשים רבים ניכר באופן חי הרצון להכיר את סיפור פורים ובכך להוקיר את חשיבות היום הזה. בהתחשב בשפע האירועים שהתקיימו בברלין בפורים ובימים שלפניו ולאחריו, אין ביכולתנו לדווח ולו רק על הגדולים שבהם. כל אחד ישמח בוודאי, שגם בימים הללו הזדמן לנו לחזק ולהרחיב את תחושת הביחד.
[פורסם ב: Israelitisches Familienblatt, March 8, 1934, p. 9, מצוטט אצל יעקב בורוט, הפרקטיקה הדתית של יהודי גרמניה בימי השלטון הנאצי (1933—1938) והשתקפותה בעיתונות היהודית הגרמנית, ירושלים: יד ושם, תשע"ז, עמ' 161—162]
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016