זכור - אמונה בימי השואה

חודש כסלו תשע"ח - חג החנוכה בשואה


עדות א'
מפגש אחים – עיון בחג החנוכה, גרמניה תרצ"ז
[...] אבל מאחר שאין הדבר כך, עלינו להשתדל בכובד ראש לחלץ את גרעין התוכן ההיסטורי והרוחני של החג, אשר עשוי להיות חשוב לחיינו כיום. חנוכה כחג האורות – כבר זה כשלעצמו הוא סמל טוב בזמנים שלרבים מאתנו בוודאי נראים כמעמקי הלילה. חנוכה כחג הפעילות והמעש – יש בזה מן הטוב אם נחשוב על כך שאל רבים מאתנו יש לקרוא שוב ושוב שלא לשקוע בייאוש, ולהמירו במעש. חנוכה כחג האמונה באמת ובזוהרו של הטוב – יש לכך משמעות עמוקה כאשר יודעים שהאמונה הזאת נחלשה ברבים מאתנו, ושצריך אמונה כדי להיות מסוגל לחיות ולעבוד. [...]
[פורסם ב: Israelitisches Familienblatt, December 3, 1936, p. 1, מצוטט אצל יעקב בורוט, הפרקטיקה הדתית של יהודי גרמניה בימי השלטון הנאצי (1933—1938) והשתקפותה בעיתונות היהודית הגרמנית, ירושלים: יד ושם, תשע"ז, עמ' 154—155]הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016