זכור - אמונה בימי השואה

חודש חשוון תשע"ח - שבעים ותשע שנים לחורבן יהדות גרמניה


עדות ב'
מרדכי אליאס מפרנקפורט ע"נ מיין, 'חקירה ודרישה', האיזראליט (24 בדצמבר 1935)

התפנית החיצונית החדה בגורל יהדות גרמניה חוללה תנועה פנימית בנשמות, במיוחד בנשמות בני הנוער, ותנועה זו מתאפיינת – מעבר להסבה המקצועית, לפנייה למלאכת יד ולחקלאות, ומעבר לקשר ההדוק יותר לארץ ישראל ולהיסטוריה – בחקירה ודרישה מאומצת להבנת ערכי המסורת והדת של היהדות. דובריה של היהדות הלא-אורתודוקסית מתייחסים כיום התייחסות חיובית הרבה יותר לזרמים הרוחניים הנובעים מן התנ"ך ומן הכתבים הבתר-תנכיים. הם מדברים על האתוס החזק שהעניק ליהדות ימי הביניים את אמונתה, הם מדברים על הכוח הנובע מן העמידה הנאמנה בניסיונות מבחינת החוק [הדתי]. השאלה היא: מיהם נשאיה של אותה תנועה הקוראת לשוב אל האמונה העתיקה ואל העמידה העתיקה בניסיון? אנו מוצאים אותם בכל המחנות. אצל הליברלים ובה במידה אצל הציונים. [...]

[מצוטט אצל יעקב בורוט, הפרקטיקה הדתית של יהודי גרמניה בימי השלטון הנאצי (1933—1938) והשתקפותה בעיתונות היהודית הגרמנית, ירושלים: יד ושם, תשע"ז, עמ' 109—110]הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016