זכור - אמונה בימי השואה

חודש חשוון תשע"ח - שבעים ותשע שנים לחורבן יהדות גרמניה


עדות א'
הרב יצחק אונא ממנהיים, 'על מצבם של היהודים שומרי המצוות בגרמניה', האיזראליט (24 בינואר 1935)

[...] האירועים של השנה שעברה היו עשויים לשמש שעת כושר לתשובה אמתית. האידאלים של ההתבוללות חוסלו, הליברליזם הוכיח עצמו כטעות; ליהדות אורתודוקסית מאוחדת היו יכולות להיות כאן הזדמנויות גדולות. גם כאן הוכיח את עצמו השסע בקרב האורתודוקסיה כהרה גורל. רק מעטים מצאו את הדרך חזרה; במקום היהדות הדתית הופיעה הציונות על המפה, וגם אם יש לה בלי ספק הזכות לתת משען למיואשים רבים, הרי היא הביאה לידי כך שרבים נעצרו במחצית הדרך והסתפקו בערכים הלאומיים שדרשו מהם קרבן קטן יותר. אבל לכל הפחות חיזקה ההתפתחות הזאת את העניין ביהדות; הרצון להכיר את היהדות ואת כתביה חדר לחוגים שלפנים היו חוגים מתבוללים לחלוטין. [...]

[מצוטט אצל יעקב בורוט, הפרקטיקה הדתית של יהודי גרמניה בימי השלטון הנאצי (1933—1938) והשתקפותה בעיתונות היהודית הגרמנית, ירושלים: יד ושם, תשע"ז, עמ' 96]


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016