זכור - אמונה בימי השואה

חודש תשרי  תשע"ח - חג הסוכות בגרמניה הנאצית


ממדף הספרים
יעקב בורוט (עורך), הפרקטיקה הדתית של יהודי גרמניה בימי השלטון הנאצי (1933—1938) והשתקפותה בעיתונות היהודית הגרמנית, ירושלים: יד ושם, תשע"ז.
חיבור זה הינו הכרך הרביעי בסדרה "העיתונות היהודית בגרמניה הנאצית: מקורות ומחקר", היוצא לאור במסגרת המרכז לחקר יהודי גרמניה ביד ושם. מטרתו של חיבור זה היא להציג לפני הקורא את הפרקטיקה הדתית של יהודי גרמניה תחת שלטון הנאצים וכן לעסוק בעיתונות היהודית ובקשרים שלה לנושא זה. החיבור דן בביטויים של חיי הדת ובתמורות ביחסם של יהודי גרמניה לשבת ולחגים, לתפילה בבית הכנסת, לקיום טקסי בר-מצוה ועוד. העיתונות היהודית דיווחה על אירועים דתיים, השתתפה בהם ומשמשת מקור מידע להיסטוריונים. לצד מבוא מקיף על נושא זה, מוצגות בספר עשרות כתבות מעיתונות התקופה על חיי הדת של יהודי גרמניה, מתורגמות לעברית בידי גדי גולדברג. שתיים מתוכן מובאות בראש התחקיר.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016