זכור - אמונה בימי השואה


 • ממדף הספרים
  בשביל הזיכרון - סדרה חדשה

  12/1/2016

 • עדויות
  דרשה לחנוכה מגטו ורשה

  12/1/2016

 • תמונה ב'
  חנוכה תש"ד בגטו לודז'

  12/1/2016

 • חודש כסלו תשע"ז - חנוכה בשואה


  תמונה א'
  "ואחר כך באו בניך... והדליקו נרות... חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול". (מתוך תפילת "על הנסים").

  הדלקת נרות חנוכה במחנה ווסטברוק  הדפסה

  חזרה לתחילת העמוד
  © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016