זכור - אמונה בימי השואה

חודש תמוז תשע"ו - גזירת תענית בזמן השואה


ממדף הספרים
ספר לימוד זה בהיסטוריה, לכיתה י"א בחינוך הממלכתי דתי, נכתב על פי תכנית הלימודים החדשה של משרד החינוך ואושר על ידי אגף ספרי לימוד במשרד. הספר סוקר את תולדות השואה למן עליית הנאצים לשלטון בשנת 1933 והמדיניות האנטי יהודית שהונהגה בגרמניה, דרך מלחמת העולם השנייה, רדיפת והשמדת יהודי אירופה, תגובות העולם החופשי ועד לתקופה שלאחר סוף המלחמה ושחרור המחנות. לצד הסיפור ההיסטורי הרציף, המקורות בני התקופה, תמונות ומפות, מובאות בכל פרק שאלות
לסיכום, לדיון ולמחשבה. הפרק השישי מתמקד בהתמודדות היהודים עם מציאות החיים בימי השואה ומרבה להביא מקורות דתיים בני הזמן.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016