זכור - אמונה בימי השואה

חודש אב תשע"ה - תשעה באב בגטו לודז'


ממדף הספרים
בשביל הזיכרון, 21 (תמוז תשע"ה) – ביה"ס הבין-לאומי להוראת השואה ביד ושם.
גיליון זה יוצא לאור כשבעים שנה לאחר תום המלחמה ושחרור המחנות, בסימן "העולם אחרי אושוויץ". המאמרים שבו מתייחסים להיבטים שונים של המציאות שאנו חיים בה מהפרספקטיבה של העידן שלאחר השואה. פרק המאמרים נפתח בדיון של אביעד הכהן על המתח בין האמת המשפטית לבין האמת ההיסטורית. הכהן מראה באמצעות דיון במשפטים המוכרים ביותר שנערכו בישראל בעקבות השואה – קסטנר, אייכמן ודמיאניוק – כיצד המציאות שאחרי אושוויץ מערערת את עקרונות היסוד של השיח המשפטי הקלסי ומצריכה חשיבה מחדש בדבר מטרותיו וגבולותיו של השיח המשפטי. נקודת המוצא של שני המאמרים הבאים – של אורית מרגליות ושל רונית פישר – היא ההתמודדות עם קריאת התיגר של הוגה הדעות תיאודור אדורנו על עצם הלגיטימיות של היצירה האמנותית בעולם שלאחר השואה. מרגליות, במאמרה העוסק בסוגיית האמנות הפלסטית הנוגעת לשואה, מציגה בתחילה את היצירה האמנותית ככלי שהניצולים עצמם נזקקו לו למתן עדות ועוברת לדון בסוגיית ייצוגו של ההיעדר באמצעות השפה האמנותית. היא מראה כיצד מבע אמנותי המוצג באמצעים שונים, ובכלל זה קריקטורות ומיצגים המשתפים את המבקרים באופן פעיל בחוויה האמנותית, עורר שיח ביקורתי נוקב על גבולות הלגיטימיות של האמנות העוסקת בשואה. רונית פישר דנה בייצוגי השואה בשירה העברית תוך התמקדות במעבר מדור הניצולים שחוו את אימי השואה באירופה או היו עדים לה מרחוק בשבתם בארץ ישראל לבני הדור השני המתמודדים עם משא האחריות להמשכיות הזיכרון. פרק המאמרים העיוניים נחתם בסקירה העשירה של סטיבן כץ את מנעד התגובות התאולוגיות היהודיות לשואה.
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016