זכור - אמונה בימי השואה


 • ממדף הספרים
  בשביל הזיכרון – סדרה חדשה, 20 (תשע"ה) – החברה הישראלית והשואה, ביה"ס הבין-לאומי להוראת השואה, יד ושם

  3/23/2015

 • עדויות
  ליל סדר תש"ב

  3/23/2015

 • חודש ניסן תשע"ה - ליל הסדר בגטו קובנה


  ממדף הספרים
  בשביל הזיכרון – סדרה חדשה, 20 (תשע"ה) – החברה הישראלית והשואה, ביה"ס הבין-לאומי להוראת השואה, יד ושם

  גיליון זה מוקדש לנושא: החברה הישראלית והשואה. הגיליון פותח במאמרו של בועז טל שמתחקה אחרי עיצוב זיכרון השואה מבעד לכרזות שהופקו בשני העשורים הראשונים לקיום המדינה. מאמרה של גלי דרוקר בר-עם מאיר את דפוסי זיכרון השואה בעולמם של הניצולים דוברי היידיש במדינת ישראל הצעירה. מאמרה של מלי אייזנברג מראה כיצד התפתח זיכרון השואה בקהילה החרדית האשכנזית תוך הצעת מושגי ומושאי גבורה אלטרנטיביים לאלו של הנרטיב הישראלי המרכזי. המאמר מאיר את חשיבותה של התפתחות זו בתהליך הרחב יותר של שיקום החברה החרדית ועולם התורה שלה במדינת ישראל הצעירה. מאמרם של נירם יהושע ונסים ליאון שעוסק בהתגבשותו של זיכרון השואה בביטאונה של תנועת ש"ס "מיום ליום" מאיר תרבות משנה נוספת, זו החרדית-מזרחית, שהתפתחותה נתונה בתווך בין זיכרון השואה הישראלי הממסדי לזיכרון החרדי האשכנזי. המאמרים העיוניים בגיליון נחתמים בחיבורה של סווטה רוברמן על עיצוב זיכרון השואה בעולמם של ותיקי מלחמת העולם השנייה יוצאי ברית המועצות בישראל.


  הדפסה

  חזרה לתחילת העמוד
  Claims Conference
  © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016