זכור - אמונה בימי השואה


 • ממדף הספרים

  11/27/2014

 • עדויות • תמונה
  הדלקת נרות חנוכה במחנה ווסטברוק

  11/27/2014

 • חודש כסלו תשע"ה - חנוכה בשואה


  תמונה
  "ואחר כך באו בניך... והדליקו נרות... חנוכה אלו להודות ולהלל לשמך הגדול". (מתוך תפילת "על הנסים").

  הדלקת נרות חנוכה במחנה ווסטברוק  הדפסה

  חזרה לתחילת העמוד
  © כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016