זכור - אמונה בימי השואה


חודש אב תשע"ג - הבאת הנספים לקבורה לאחר השחרור


ממדף הספרים
בשביל הזיכרון, 15 (תמוז תשע"ג) – בין האתמול למחר, ביה"ס הבין-לאומי להוראת השואה ביד ושם.

גיליון זה מוקדש לסוגיות שונות של המתח בין זיכרון העבר לתמונת העתיד ולשאלה אם וכיצד ניתן להשתמש בזיכרון העבר להשפעה על ההווה והעתיד.

שני מאמרים בגיליון מוקדשים לאופן שבו ניסו דוברים יהודים באירופה ערב השואה לרתום את ההיסטוריה ואת הזיכרון היהודיים להתמודדות עם משברי ההווה ופרשנותם. נטליה אלקסיון, חוקרת יהדות פולין, סוקרת ומנתחת את דרכי הבנייתו של העבר היהודי בפולין של שנות ה-30. היסטוריונים ואנשי ציבור יהודים, בהם אדם צ'רניאקוב ועמנואל רינגלבלום המוכרים מתקופת גטו ורשה, פעלו בשנות ה-30 כדי לגבש תמונת עבר שתסייע להשתלבות היהודים במרחב הפולני. דומה שהתוודעות למאמצים אלו, המעידים רבות על תמונת העתיד שראו בעשור שקדם לשואה, יכולה לסייע להבנה טובה יותר של פעילותם ושל החלטותיהם בתקופת השואה עצמה. מאמר אחר מציג את התמודדותם של אינטלקטואלים יהודים ממזרח אירופה שפעלו בפריז בשנים 1939-1938 עם שאלות היסוד של זמנם. על רקע האירועים האנטי-יהודיים הקשים בגרמניה השכנה, המציאות ההולכת ומחריפה של חיי היהודים בפולין ומדיניות ההגירה ההולכת ומקשיחה של צרפת – הארץ שבה מצאו מקלט – עסקו כותבים אלו, מרביתם תלמידיו של שמעון דובנוב, בשאלות היסוד של הקיום היהודי בעידן המודרני. קשה למצוא בדבריהם הצעות של ממש לפתרון המשבר שהעם היהודי היה נתון בו, אך הדיון שקיימו היטיב לבטא את משבר הזהות של היהודים האירופים בזמנם.

שני המאמרים הבאים בגיליון עניינם זיכרון השואה. עופר שיף, חוקר יהדות ארצות הברית, מתווה במאמרו קווים לדרך שבה תפסו מנהיגי הציונות האמריקנית את הלקח מהשואה. מנהיגים ציונים אלו היו שותפים כמובן לחזון המדינה היהודית, אך בתמונת העתיד שלהם היו גם המשכיות ואפילו שגשוג של חיי היהודים בצפון אמריקה. תמונת העבר שלהם – במקרה זה זיכרון השואה ולקחה – הייתה צריכה להתאים אפוא לתפיסת עולם זו. היסטוריון הקולנוע טוביאס אברכט מציג במאמרו דפוסים שונים של ייצוג תקופת השואה במדיום הקולנועי – המדיום המובהק ביותר המייצר את הזיכרון החזותי של עבר טראומטי זה למען דורות העתיד. אברכט מבחין בין סרטים הנוטים לדחוק לשוליים את הפן האפל של האירועים לטובת סיפור אופטימי ביסודו לבין סרטים אחרים החותרים לטענתו להנגיש באופן פעיל יותר את דימויי העבר ולהותיר את השאלות העולות מהם ללא מענה.הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016