זכור - אמונה בימי השואה


חודש תמוז תשע"ג - גורל הספר היהודי בשואה


עדות ב'
וילנה, תש"ב


ספרית שטראשון שהועברה מרחוב היהודים לאחד מבנייני האוניברסיטה, תטוהר באופן סופי על ידי כוח המשימה של רוזנברג. גם הקבוצה שלנו מטהרת את הספרייה. בכל יום ויום ספרים ישנים רבים, כתבי יד וכו' נגנבים משם. מי בעצם מטהר את מי? אנחנו או הגרמנים? המשחק תלוי מי ייקח את מי קודם. אם אנו, אזי אנו המנצחים. אם הם אותנו אנחנו המפסידים כאן.

[בתוך: הרמן קרוק, טאגבוך פון ווילנער געטא, ניו יורק תש"ך, עמ' 347]


הדפסה

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016