זכור - אמונה בימי השואה


חודש תמוז תשע"ג - גורל הספר היהודי בשואה


עדות ג'
קובנה, תש"ג


ב-27 בפברואר 1942 הוציאו הגרמנים פקודה שגרמה לגטו צער וגם נזק רוחני גדול. לפי הפקודה הזאת נצטוו היהודים בגטו למסור לגרמנים תוך זמן קצר את כל הספרים שברשותם, בלי יוצא מן הכלל. מובן שהפקודה הזאת הכילה גם את הסעיף הרגיל של איום בעונש מוות ליהודי שלא ימסור את כל הספרים הנמצאים תחת ידו. [...] בהתחלת 1942 נודע לסוכני אלפרד רוזנברג שבסלובודקה נתקיימה ישיבה מפורסמת לרבנים ועל ידה אוסף גדול של ספרים דתיים בעלי ערך רב. הדבר הזה הניע אותם, כנראה, לשדוד את הרכוש הרוחני הגדול שעדיין היה ברשות יהודי הגטו. למעלה ממאה אלף כרכים – ספרים בעברית, ביידיש ובשפות לועזיות – הוטענו על מכוניות משא והוצאו מן הגטו. היו אלה הספרים שהביאו אתם היהודים כאשר עברו מן העיר אל הגטו. איזו מסירות נפש הייתה דרושה להעברת הספרים מן העיר אל הגטו וכמה קשה היה לעשות את הדבר בתנאים הנוראים שבהם היו נתונים יהודי קובנה בימים הטרופים של יולי ואוגוסט 1941 – כל זאת יכול להבין ולהעריך אותו אדם בלבד שהיה בעצמו עד ראייה לכל התלאות והפורענויות האלה.

[בתוך: לייב גרפונקל, קובנה היהודית בחורבנה, ירושלים תשי"ט, עמ' 127-129]


הדפסה

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016