זכור - אמונה בימי השואה


חודש תמוז תשע"ג - גורל הספר היהודי בשואה


ממדף הספרים
פרידה שור, מ"לקוטי שושנים" ועד "בריגדת הנייר": סיפורו של בית עקד הספרים על שם שטראשון בווילנה, אריאל 2012

הספר פורש את תולדותיו של בית עקד ספרים על שם שטראשון בווילנה, למן ייסודו ועד לחיסולו במסגרת מבצע מטה רוזנברג לשוד אוצרות התרבות היהודית באירופה. ספרייה זו, שנפתחה לקהל הרחב בסוף המאה התשע עשרה אצרה בקרבה את אחד האוספים הגדולים והחשובים של הספר היהודי. הספרייה משכה אליה רבנים ולמדנים לצד משכילים ואנשי מדע והייתה גאוותה של ירושלים דליטא, הרי היא וילנה. סופה של הספרייה כסופה של הקהילה האם ושאר קהילות היהודים במזרח אירופה. אוצרותיה נבזזו על ידי הנאצים, אך אנשי תרבות יהודים בגטו וילנה הצליחו להציל כמה מאוצרותיה החשובים.
הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016