זכור - אמונה בימי השואה

חודש כסלו  תשע"ג - גזירת השחיטה בגרמניה


עדות א'
מאמרו של הרב יצחק אונא ממנהיים "השחיטה מנקודת מבט הדת וההגנה על בלי החיים תיאור שווה לכל נפש"
שאלת השחיטה היתה לאחרונה שוב לענין של פוליטיקה. המפלגות האנטישמיות מנצלות אותה כדי לרכוש את נציגי הארגונים להגנה על בעלי-החיים למאבק נגד היהדות. אלא גם האגודות להגנה על בעלי-החיים עצמן אינן נקיות ממוטיבים פוליטיים כאלה. שאם לא כן אי-אפשר להבין מה ראו לפעול במרץ כה רב למען איסור השחיטה, בעוד שהן נעדרות מרץ כזה נוכח תופעות אחרות שללא ספק יש בהן משום מעשי אכזריות חמורים בבעלי-חיים (צייד, מירוץ סוסים, אופנת הגברות). [...]

1. השחיטה היא מצוה דתית מחייבת של היהדות, ולפיכך איסורה יביא את כל היהודים שומרי דת ומסורת לידי מצוקת מצפון חמורה.
2. ההכנות לשחיטה, כשהן נעשות במומחיות מקצועית, אין בהן כל גרימת עינוי לבעלי-חיים. ההלכה עצמה דורשת את ביצוען המקצועי.
3. השחיטה עצמה, לפי דעתם של מומחים מעולים, הריהי דרך המתה הומנית ביותר. חיתוך השחיטה אין בו כאב וגורם בעצמו להימום. התנועות שלאחר כך הם רפלכסים ללא תחושת כאב. גם המתנגדים היו צריכים להודות ע"פ היושר, שהשאלה לפחות שנויה במחלוקת רבה ולפיכך אין המדינה רשאית לאסור קיומה של מצוה, שהתקדשה כמסורת בת אלפי שנים של עדה דתית מוכרת.
4. נקיטת אמצעי הימום קודם השחיטה אין לה הצדקה. בנוסף לכך לא קיימת צורת הימום שאין בה פגם מצד ההלכה ומצד ההיגיינה.

מתוך: : יצחק אונא, למען האחדות והייחוד, עמ' 163, 179


הדפסה

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016