זכור - אמונה בימי השואה

חודש אב  תשע"ב - הרס וחילול בתי עלמין בשואה


עדות א'
ביום ראשון של חג הסוכות חפרו הגרמנים על יד בית החיים הישן (של פיטרקוב טריבונאלסקי) בורות גדולים וארוכים והקימו עליהם בתי שימוש. [...] באחד הלילות שלאחר חג הסוכות נהרסו בתי שימוש אלה על ידי אלמונים. למחרת נאסרו, כעונש על פעולה זו, עשרים ושניים יהודים כבני ערובה וקנסו את האוכלוסייה היהודית בסכום של עשרים אלף זהוב במזומן, נוסף לקנס של מצרכי מזון: חמאה וביצים. הקנס שולם, והקהילה היהודית הקימה על חשבונה בית שימוש חדש, אבל הפעם לא על השטח של בית החיים, אלא העתיקה אותו קצת לתוך החצר של בית החולים היהודי, הגובל עם בית החיים הישן. ו"הם" לא תפסו שזהו כבר חלק משטחו של בית החולים

[הרב שמעון הוברבאנד, קדוש השם, עמ' 258-259]


הדפסה

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016