זכור - אמונה בימי השואה

חודש אב  תשע"ב - הרס וחילול בתי עלמין בשואה


עדות ג'
זה היה ביולי או באוגוסט 1944, כשבאתי לבית העלמין בלוויית רוטנפירר ממשרד הבנייה במחנה פלאשוב, להעביר מצבות לבניית הבניין החדש של מיפקדת המחנה, ולעיני נתגלתה התמונה דלהלן: במקביל לפסי הרכבת הופרדה מבית העלמין רצועת אדמה בעומק של 20 מטר בערך והוצבה גדר לבינים. בשטח האדמה הזה עמדו להקים בית ספר לירי בשביל עובדי הרכבת. המחזה היה נורא. כמעט כל המצבות נהרסו והקברים חוללו. בשטח נראו גולגלות וניכר בהן שהוציאו מהן את שיני הזהב והפלאטינה. פה ושם נראו טליתות ותכריכים קרועים. ויש להוסיף, כי הפעולות האלה של חילול הקברים נעשו בחלקה שבה היו קבורים האנשים המכובדים ביותר, וביניהם רבנים מפורסמים, כולל קברו של אחרון רבני קראקוב, הרב קורניצר.

[יעקב שטנדיג, פלאשוב, תל-אביב תש"ל, עמ' 171]


הדפסה

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016