זכור - אמונה בימי השואה

חודש טבת  תשע''ב - יתגדל ויתקדש


עדות ג'
תפקיד נוסף של בנות המרפאה היה פינוי גופות חברותיהן. הן היו מודעות להיותן ה"חברא קדישא" במקום הנורא הזה, וכשהכאב חרוט על פניהן ודמעתן עצורה בעיניהן, היו גוררות את הגופות לכיוון השער, ממלמלות בלי הפסק את מילות הקדיש: "יתגדל ויתקדש שמיה רבא..."
מצוטט מתוך: שרה ביינהורן, עלים שעלו מן האפר, עמ' 161-162


הדפסה

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016