זכור - אמונה בימי השואה

חודש טבת  תשע''ב - יתגדל ויתקדש


ממדף הספרים
גיליון זה פותח במאמריהם של יהודה באואר ודליה עופר המציגים, כל אחד מהם בדרכו, תמונה עדכנית ומורכבת של תופעת ההתנגדות היהודית. באואר דן במאמרו בתופעות שאופיינו כ"קידוש החיים" וכעמידה יהודית אך מנסה לייחד דיון נפרד להתנגדות היהודית המזוינת ומציג אותה כרחבת היקף ומגוונת הרבה יותר משנחשבה בעבר. עופר מתמקדת בהתנגדות היהודית בגטאות ומנסה להציג כיצד נתפסה תופעה זו, על גווניה, בעיני בני התקופה ולאחר מכן בעיני הניצולים. מאמרו של חיים שלם מתמודד עם סוגיית יחסם של יהודים חרדים, בראש ובראשונה ההנהגה הרבנית שלהם, להתנגדות היהודים לנאצים. שלם בוחן מקרוב את התמורה התודעתית שחלה בקרב חלק מהרבנים הבולטים בגטו ורשה בתקופת ההשמדה וטוען כי הם הזדהו עם המרד ואף היו מעורבים בו ומייחס את התדמית הפסיבית של החרדים בתקופת השואה להשפעות מאוחרות יותר. שני המאמרים ההיסטוריים האחרים בגיליון זה בוחנים מעשים של התנגדות יהודית מזוינת בתחומי ברית המועצות. מאשה פולק-רוזנברג מציגה את פעילות מחנה המשפחות של האחים ביילסקי כמקרה מבחן של דפוס התנגדות יהודית מזוינת שונה מהדפוס שייצג מרד גטו ורשה. המאמר מעלה לדיון את המתח בין ההתנגדות היהודית כמטרה כשלעצמה לבין המאמצים להציל יהודים בתקופת השואה. מאמרו של קיריל פפרמן סוקר את פעילותם של יהודים בתנועת הפרטיזנים הסובייטית בחצי האי קרים ובקווקז ומציג את בעיות היסוד של התארגנותה של התנגדות יהודית בתנאים שונים לחלוטין מהתנאים ששררו בגטאות ובמחנות.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016