זכור - אמונה בימי השואה

חודש שבט  תשס"ד - תורה ותפילה בשעת סכנה


עדות ג
גטאות שונים

ורשה - בשופ ה"מברשתנים"

…בסדנא שלנו אף סידרנו שיעור בציבור של "דף היומי". זה נעשה כך; בתיבה לאריזת המברשות הסתרנו גמרא קטנה, מדפוס "חורב". ליד שולחן ארוך, אשר לידו תפרנו את המברשות, ישב בראש ה"מגיד שיעור" והקריא את דף הגמרא באזני כולם. גם הו החזיק בידו מן המוכן מברשת חצי גמורה, משל הוא עומד עתה בעצם העבודה… וכך למדנו יום יום. כמובן, שלא יכולנו לדקדק בשמירה על הלוח של "דף היומי", כי למדנו על פי גמרא שנזדמנה לידינו והשיעור נמשך במידת האפשר.

מתוך "אני מאמין", מרדכי אליאב, עמ' 181, על פי עדותו של א.ל. הורביץ.

גרליץ - אחד המחנות ברשת מחנות העבודה והריכוז גרוס-רוזן, גרמניה.

…ממה התקיים אחי בכל זאת? אז אספר לכם; לא מגשמיות, אלא מרוחניות!… מתי היה הזמן המסוגל ביותר ללימוד התורה בעל פה? היה זה בדרך ממחנה הצריפים למקום העבודה. למן הצריפים ועד לבית החרושת לבינוי מכונות, היכן שהועסקנו, היה מהלך רב של 6-7 קילומטרים. בכל בוקר, עם דמדומי שחר, היינו משרכים את רגלינו במצעד העבודה הארוך, ובכל לילה היינו עושים את הדרך בחזרה, רצוצים וסחוטים עד בלי די. אבל אחי יאנק'ל מצא לעצמו סגולה בדוקה, שלא לשקוע בתהום היאוש ואזלת האונים. הוא סידר "שיעור בהליכה", ובכל הדרך הארוכה הוא הירצה בקול עז ולוהט סוגיא מסוגיות הגמרא.
ולא לעצמו בלבד סידר את השיעור. בצריף שלנו, מספר 6, היו עוד כמה חסידים ובני תורה, והוא הזמינם לצעוד איתו בצוותא בשורה אחת. הודות לניגון הגמרא נתאוששו רגליהם, כאילו היה זה שיר לכת, ואודה שאחי היה חוזר בכל לילה אל הצריף החשוך יותר מעודד ממני, כאילו הדרך אצה לקראתו…

"אלה שלא נכנעו", משה פראגר, בני ברק, עמ' קכא - קכב (ע"פ עדות של נתן פיק).

דאוטמרגן - דרום גרמניה

במחנה האימים דאוטמרגן בדרום גרמניה, היתה קבוצת בחורי ישיבה מתכנסת לפעמים בלילות לאמר פרקי משניות, טרם עלותם על האיצטבאות המזוהמות.
והם היו עייפים ויגיעי כח מהעמל המפרך בבורות הטיט, ככל יתר בני המחנה; ונפשם כלתה למות ברעב ככל יתר בני המחנה; והם היו רטובים עד העצמות מטחב תעלות, ולא רחוצים זה ירחים ומכוסי תולעים, ככל יתר בני המחנה.
ואחד מהם בחור צנום וחיוור מנובוגרודק, היה לפעמים מקריא בעל פה פרקי משניות; והשאר היו חוזרים אחריו מאמר אחרי מאמר.

ד"ר מ. דבורז'צקי, "בין הבתרים", ירושלים, עמ' 59.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016