זכור - אמונה בימי השואה

חודש אדר ב'  תשע"א - פורים בשואה


מדף הספרים
פרקי ספר הזיכרונות מתארים היבטים שונים של החיים היהודיים בפולין מנקודת המבט של ילד ושל נער שגדל במשפחה דתית. בין השאר הוא מתאר את חוויות השבת והחגים, הן בחוג המשפחה הן בבית הכנסת; את הלימוד בחדר, בישיבה ובבית המדרש; את חינוכן של בנות המשפחה; מפגשים עם חסידים ואדמו"רים מכאן, ועם מוסרניקים מכאן, ועוד. בסוף הספר הקדיש המחבר פרק לסיפור הצלתו בשואה ופרק נוסף לתהליך השתקמותו לאחר השואה.


הדפסה

חזרה לתחילת העמוד
Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016