זכור - אמונה בימי השואה

חודש טבת  תשע"א - ערבות הדדית בשואה


עדות א'
מעשה נורא היה באותו הזמן בעיר קארטשיין הסמוך לקראס. גם שם באו הרוצחים בצרוף רשימת הקרבנות ושמו שמות בין אחינו שחטו והרגו ועל אותו ואת בנו לא חמלו והאם על בניה הרגו. ובין הנאסרים היה גם רב העיר הרב רובין. ומפני שזה היה בלילה ירו בו והוא נפל אבל לא מת. רק פצע עשו בו והם הלכו. גם הוא קם והלך הביתה בחשבו שהציל את נפשו. אבל בבקר נודע להם שאחד חסר ושמעו מה שהיה ונתנו צו על אנשי הקהלה שיביאו את הרב תיכף ומיד ובאם לא יסגירו אותו אז יהרגו על מקומו מאה יהודים. וכאשר באו אליו חברי הקהלה והודיעו לו את הגזר דין המר צדק עליו הדין ובעצמו הלך כעגל לשחיטה. הדבר עשה אז רושם גדול על כל ערי הסביבה והיה לשיחה בפי כל.
יומנו של הרב גוז'יק, י"ב אדר א תש"ג, איו"ש, 033/1609, עמ' 5.


הדפסה

Claims Conference
© כל הזכויות שמורות למכללה ירושלים 2016